Неисправности лифан солано не греет печка

    .

.

неисправности лифан солано не греет печка